Wil jij ook coöperant worden?  

Wij, alle coöperanten en medewerkers van De Wassende Maan, vormen samen de dynamische kracht van onze onderneming. We zijn een erkende consumentencoöperatieve. Op die manier investeer je als klant of sympathisant rechtstreeks in groene economie die letterlijk en figuurlijk dicht bij je dagelijks leven staat. Dankzij de steun van jou als coöperant zijn we minder afhankelijk van banken om ons bedrijfskapitaal en onze investeringen te financieren.

De coöperanten denken mee in de jaarlijkse algemene vergadering en op andere momenten. Ze worden in de raad van bestuur vertegenwoordigd. Dit beleidsorgaan werkt rond strategie, financiële opvolging, visie en missie. De raad is samengesteld uit twee werkende vennoten en vijf stille vennoten.

We vinden het belangrijk dat jullie met ons meedenken. Zo weet jij wat je eet en waar het vandaan komt, en zo weten wij hoe we best verder werken.

Niettegenstaande de voorzichtige investeringspolitiek van De Wassende Maan is een investering in onze coöperatieve onderneming niet vrij van risico. Van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 zal De Wassende Maan niet meer dan 100.000€ ophalen. Daardoor is onze coöperatie niet onderworpen aan de prospectusplicht.

Waarom wil je coöperant worden?
• Je ontvangt onmiddellijk korting van 3% op al je aankopen
• Je investeert in een ecologisch alternatief
• Je werkt mee aan coöperatieve economie
• Je investeert in reële en rendabele economie
• Uitkering van dividend is vrijgesteld van roerende voorheffing tot 190€/persoon

Via deze link vind je alle praktische informatie.
Nog vragen? Mail naar janv@dewassendemaan.be .