Groenteteelt

De Wassende Maan is gespecialiseerd in biologisch-dynamische groenteteelt.
Per jaar worden zo’n 30 soorten groenten verbouwd op 12 hectare.
Het grootste deel van de oogst gaat rechtstreeks naar de consument via het biopakket en de biowinkel.

Seizoensgroenten


De zanderige grond in Astene leent zich goed voor het telen van lichtere gewassen zoals sla, kervel, peterselie, postelein, warmoes, venkel, pastinaak,... Seizoensgroenten gedijen zonder gebruik te hoeven maken van brandstoffen voor verwarming van de serres. 

Voedingsbodem


De biologisch-dynamische teeltwijze vereist onder andere een bijzondere zorg voor de voedingsbodem. Naast het eerbiedigen van de regels voor biologische landbouw, hechten wij veel belang aan een rijke bodemcultuur. Dankzij een ruime teeltvariatie, het gebruik van bepaalde preparaten en een zorgvuldige bemesting optimaliseren we het bodemleven. In de biologische-dynamische landbouw staan de processen die zich in de bodem, in planten en dieren afspelen centraal, en deze worden in samenhang met invloeden uit de kosmos gezien. 

Bemesting


Door een evenwichtige bemesting met compost op basis van biologische stalmest bouwen we een duurzame bodemvruchtbaarheid op. Op deze bodem ontwikkelen de gewassen zich aan een natuurlijk tempo. Er komen geen scheikundige meststoffen aan te pas. De groeiprocessen in de plant worden alleen ondersteund door het gebruik van preparaten op basis van kruiden, kwarts en koemest. Hierdoor komt het plantgoed sterker en gezonder tot wasdom.

Vruchtwisseling


Dankzij een grote variatie in onze groenteteelt én vruchtwisseling met o.a. ook groenbemesters, worden ernstige insectenplagen of plantenziektes voorkomen.
 

Onkruidbestrijding


Onkruid wordt verwijderd met behulp van mechanische en thermische landbouwtechnieken en -last but not least- met de hulp van vele mensenhanden. Op deze manier slagen we erin het ongewenste groen de baas te blijven.

Kwaliteitslabels


De groenten van De Wassende Maan dragen twee verschillende kwaliteitslabels:

BIOLOGISCH

Gecertifieerd biologisch product, voorzien van het Biogarantie®-label, een gedeponeerd handelsmerk.
Controle door Tüv Nord Integra, een onafhankelijke organisatie, erkend door de Europese Gemeenschap.


BIODYNAMISCH

Gecertifieerd biologische-dynamisch product, te herkennen aan het Demeter-label. Behalve het volgen van de wettelijke voorschriften met betrekking tot biologische landbouw houdt biologisch-dynamische landbouw ook rekening met de maanstanden, de stand der planeten in het algemeen en maakt ze gebruik van kruidenpreparaten om de bodem te verrijken.