Historiek van De Wassende Maan  

1979 Kristien De Witte pacht een stukje land  
Ere wie ere toekomt: De Wassende Maan werd in 1979 opgericht door Kristien De Witte, die haar loopbaan als lerares opgaf om haar grote ambitie waar te maken. Ze startte helemaal alleen met een piepklein biologisch tuinbouwbedrijf. Ze pachtte een stukje landbouwgrond en in het begin deed ze alle werk zelf. Met haar R4 bracht ze materiaal naar de gepachte grond en groenten naar een aantal winkels. De bio-vershandel stond immers nog in zijn kinderschoenen, maar De Wassende Maan was geboren.

1986 – De coöperatieve wordt gesticht
Haar pionierswerk leverde vruchten op. Steeds meer mensen schaarden zich achter dit initiatief en in 1986 werd een coöperatieve vennootschap opgericht. Er werd grond aangekocht en er werd gebouwd. En met de geldelijke steun en hulp op het veld van een groep sympathisanten kon de boerderij groeien.

1995 – Leve de pakketten
In 1995 werden de bio-abonnementen in het leven geroepen. We waren de eersten in Vlaanderen om deze formule toe te passen. Dankzij deze originele formule werd de afzet verzekerd en kon het bedrijf zich autonoom ontwikkelen. Een beetje later werd de thuisverkoop opgestart en op deze drie poten steunen we vandaag nog: de boerderij, de pakketten en de winkel.

Nu – Een (bio) dynamisch bedrijf
In de loop der jaren is De Wassende Maan dan ook uitgegroeid tot een solide en financieel gezonde onderneming. Er werd gekozen voor een professioneel bedrijfsbeleid. De ontwikkelde dynamiek lag aan de basis van een gestage omzetgroei.

Vandaag telt onze coöperatieve meer dan 100 vennoten, meestal klanten van de bio-pakketten of van de winkel. Alle werk wordt verzet door zo’n 20 vaste medewerkers, waaronder een aantal vennoten die de eindverantwoordelijkheid voor het dagelijks reilen en zeilen op zich nemen. In de zomer en herfst doen we ook nog beroep op seizoenarbeiders.

Het landbouwareaal omvat op dit ogenblik 22 hectare, waarop we ruim 30 soorten groenten en akkerteelten verbouwen. Er lopen ook varkens en kippen rond. Dit zijn opmerkelijke kenmerken van een biodynamische boerderij: een grote variatie in teelten en een gemengde bedrijfsvoering.

De groenteabonnementen hebben een explosieve groei gekend en de winkel wordt druk bezocht door klanten uit de wijde omgeving van Astene.

Betekenis van de naam
Kristien liet zich voor de naamkeuze van haar bedrijfje destijds inspireren door de dichtbundel “De wassende maan” van Rabindranath Tagore.
 
De wassende maan of wassenaar is de Maan gedurende twee weken na nieuwe maan. Het woord wassen betekent hier 'toenemen' of 'groeien'. Na deze twee weken is het volle maan.
Onze boeren houden rekening met de maangestalten voor het tijdstip waarop gezaaid en geplant wordt.