Tomaat

Tomaat (Solanum lycopersicum) is een giftige plant uit de nachtschade-familie. Net zoals bij aardappel-, aubergine- en paprikaplanten is het gebladerte van tomatenplanten dus niet voor consumptie geschikt.

Gezondheid - De vruchten hebben wel een positieve invloed op de gezondheid. In de eerste plaats dankzij lycofeen, één van de plantenkleurstoffen (ook wel carotenen genoemd) die in het darmstelsel worden omgezet in vitamine A en via deze weg het lichaam beschermen tegen stikstofdioxiden. Daarnaast bevat tomaat stoffen uit het vitamine B-complex, vitamine C en verschillende mineralen. Met die kennis in het achterhoofd prijzen sommige ketchupfabrikanten zichzelf aan als beschermers van de volksgezondheid. 

Tomaten zijn afkomstig uit de Andes, waar ze al geruime tijd door Inca's werden gekweekt toen de Spanjaarden er rond 1500 arriveerden. Niet veel groter dan besjes, waren ze toen. Later evolueerde de tomaat door doorgedreven selectie van 'positieve' eigenschappen tot de populairste groente van de westerse consument. Helaas ten koste van hun weerbaarheid ten opzichte van ziektes (aardappelziekte, pepinomozaïekvirus,...), schimmels (botrytis, meeldauw,...) en insecten (witte vlieg, spint,...).
Gedurende lange tijd was het antwoord daarop eensluidend: sproeien! Pas relatief laat is men op zoek gegaan naar resistente soorten, wellicht eerder uit financiële dan uit ecologische overwegingen. Van echte resistentie is eigenlijk zelden sprake; vaak gaat het om 'tolerantie' tegenover bepaalde ziektes. Tolerant betekent dat de plant weinig vatbaar is voor de ziekte. Resistent betekent dat de plant de ziekte niet kan krijgen.

Recepten