Missie en waarden van De Wassende Maan

Onze maatschappij is er één in transitie. Morgen ziet de wereld er echt anders uit. Voor De Wassende Maan is dit geen bedreiging, maar biedt dit nieuwe kansen op een andere wereld. Daar willen wij een positieve bijdrage aan leveren. We hebben gekozen voor een coöperatieve vennootschap, waar mensen belangrijker zijn dan het kapitaal. Vanuit die coöperatieve gedachte :

  • Geven we vorm aan biodynamische landbouw en dragen we bij tot een betere levenskwaliteit van allen die met ons meegaan in deze keuze.

  • Streven we naar een zo gering mogelijke impact op het milieu. Dit doen we via onze landbouwmethode en via onze keuze om zo lokaal mogelijk te werken.

  • Werken we samen, niet alleen met de collega’s, maar ook met klanten, leveranciers en aandeelhouders. We streven naar een maximale inbreng van iedereen.

  • Bouwen we met ondernemerschap aan een rendabel bedrijf.


We toetsen onze werking aan deze waarden:

  • Kwaliteit in onze producten en onze werking.
  • Klantgerichtheid door een maximale service.
  • Transparantie zodat onze collega’s, leveranciers, klanten en aandeelhouders ons echte verhaal kennen.
  • Eerlijke prijs: we streven binnen de marktprijs naar een eerlijke vergoeding voor onze producten en voor die van de collega’s boeren.
  • Samenwerking, samen weten we meer, ieders inbreng is belangrijk. 
  • Maatschappelijk engagement, samen met onze producten en diensten dragen we onze manier van werken uit naar onze klanten en leveranciers.