De Wassende Maan

 

opleiding levenskrachten

door de zonnekeuken

We gaan in deze opleiding de vier soorten levenskrachten van naderbij leren kennen en bekijken. Belangrijk hier is dat we niet alleen het energetische deel van plant, dier en mens leren kennen maar dat we deze ook leren onderscheiden en benoemen.

Deze vier levenskrachten, met een vakterm "etherkrachten" genaamd, vinden we in hun werking terug zowel bij de planten alsook bij de mens. We spreken van warmte-, licht-, chemische- en levens-ether en het zijn de fijnstoffelijke krachten werkzaam in het vuur, het licht, het water en de aarde. Bij de mens werken ze in tegenstelling met de plant echter niet van buitenaf maar van binnenuit. We hebben hier als mens dus de mogelijkheid om, naast het opnemen van levenskrachten via de voeding, ook zelf levenskracht of energie te gaan leren ontwikkelen via het bewustzijn.

Om met deze materie concreet en objectief aan de slag te kunnen gaan dienen we echter concrete en objectieve voorstellingen te leren ontwikkelen omtrent het thema. Zouden we dit niet doen dan komen we meestal snel in speculatieve, intellectuele of gevoelsmatige benaderingen. Bedoeling van deze opleiding is om vooreerst een helder en klaar inzicht te leren ontwikkelen in deze thematiek en die dan nadien ook praktisch te gaan leren omzetten.

Welke thema's bekijken we in deze opleiding?

 • Wat zijn levenskrachten en welke levenskrachten zijn er?
 • Hoe zijn de levenskrachten georganiseerd in de diverse voedingsmiddelen?  
 • Hoe kunnen we ons deze levenskrachten of met een vakbegrip “etherkrachten” objectief leren voorstellen?
 • Hoe het inzicht van de levenskrachten praktisch leren omzetten in de keuken?
 • Hoe werken de levenskrachten aan de plant en hoe werken ze in de mens?
 • Het bekijken van de 4 soorten levens- of etherkrachten : vuur ether, licht ether, chemische ether en de levensether
 • Aan de hand van welke criteria kunnen we de warmte- en licht ether leren herkennen?
 • Hoe kunnen we zelf warmte- en licht ether leren opbouwen en ervaren in ons dagdagelijkse leven?
 • Wat dienen we te ontwikkelen of te activeren en wat dienen we hiervoor in rust te laten?
 • Welke soorten energieën zijn te onderscheiden bij de mens?
 • Het onderscheid tussen vitaliteit of de energie van het lichaam, de levensenergie  en de bewustzijns-energie
 • Samenhang tussen bewustzijnsontwikkeling en de opbouw van levenskrachten?
 • Hoe plaatsen we het oosterse begrip “Chi” of levensenergie en “Prana” in samenhang met de levenskrachten?
 • Wat zijn en tonen ons kristallisatie beelden?
 • Wat zijn zielsoefeningen?
 • Hoe kunnen we aan de hand van zielsoefeningen of bewustzijnsoefeningen de levenskrachten van naderbij leren kennen en ervaren?

 

Deze opleiding wordt georganiseerd door De Zonnekeuken

 

Praktisch

Wanneer?
zaterdag 24 juni, 9u30 tot 17u00
(onderdeel van een opleiding van 6 zaterdagen)

 

Waar?
De Wassende Maan
Beekstraat 35, 9800 Astene-Deinze

Meer info en inschrijven?
Schrijf je in via De Zonnekeuken