ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

BIOBOX DE WASSENDE MAAN CV

Geldig vanaf 18/03/2021

De Wassende Maan CV
Beekstraat 35, 9800 Astene (Deinze)
Tel: +32 9 386 98 79
E-mail: biobox@dewassendemaan.be
BTW: BE0429.289.336

 

ARTIKEL 1: TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Met deze algemene voorwaarden wil De Wassende Maan de essentiële informatie meedelen over de rechten en verplichtingen die gekoppeld zijn aan een aankoop.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met De Wassende Maan. Bij het plaatsen van een webshopbestelling en/of het aangaan van een abonnement, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden van De Wassende Maan.
 3. Voor het plaatsen van een webshopbestelling en/of het aangaan van een abonnement met De Wassende Maan, heb je een account nodig op de website van De Wassende Maan.
 4. Het online bevestigen van de algemene voorwaarden geldt als elektronische ondertekening ervan en heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.

 
ARTIKEL 2: ALGEMENE OMSCHRIJVING

 1. De term abonnement omvat de bioboxen en de plukbox van De Wassende Maan.
 2. Ons aanbod richt zich tot de eindgebruikers. Dit betekent dat de bestelde producten, zoals onze bioboxen, niet bestemd zijn voor wederverkoop.
 3. Een biobox is een pakket met biologische groenten en/of fruit dat door De Wassende Maan wordt samengesteld. De Wassende Maan biedt verschillende bioboxen aan: verschillende soorten groente- en fruitboxen en ook brood- en aardappelabonnementen. De basis van de samenstelling van de bioboxen zijn seizoensgebonden producten van eigen teelt of van collega-bioboeren. Bij onvoldoende aanbod op de lokale markt, koopt De Wassende Maan producten bij de groothandel. Alle producten zijn van biologisch gecontroleerde oorsprong of sporadisch van een producent ‘in omschakeling’. De groenten van De Wassende Maan zelf dragen het Demeter-label, wat betekent dat ze op biodynamische wijze geteeld worden. 
 4. De plukbox is een pakket dat zelf door de klant wordt samengesteld naar keuze uit het aanbod op de webshop.
 5. Abonnees kunnen ook producten aankopen via de webshop van De Wassende Maan.
 6. De klant verbindt zich ertoe om zijn biobox of plukbox af te halen op het afgesproken afhaalmoment en binnen de afgesproken afhaaluren. Een afhaalpunt is een locatie waar De Wassende Maan bioboxen levert en waar de klant zijn biobox afhaalt. Een gedetailleerde omschrijving van de werking van de afhaalpunten staat omschreven in artikel 5.

 

ARTIKEL 3: PERSOONLIJK ACCOUNT

 1. Voor het plaatsen van een webshopbestelling of het aangaan van een overeenkomst met De Wassende Maan, maakt de klant een account aan op de website van De Wassende Maan.
 2. Alle persoonsgegevens die de klant op zijn persoonlijk account meedeelt, dienen actueel en juist te zijn.
 3. Na het aanmaken van een persoonlijk account, wordt de klant verzocht om de algemene voorwaarden te accepteren. Zonder het aanvaarden van de algemene voorwaarden, kan de klant zijn account niet finaliseren.
 4. Tijdens het aanmaken van een account kiest de klant een wachtwoord. De klant is verantwoordelijk voor het bewaren van dit wachtwoord en deelt dit niet met derden.
 5. Indien de klant zijn wachtwoord vergeten of verloren is, kan hij een nieuw wachtwoord aanvragen op de inlogpagina van zijn account bij De Wassende Maan. De klant ontvangt een email op het e-mailadres dat gelinkt is aan zijn account met een weblink die toestaat een nieuw wachtwoord aan te maken.
 6. Het persoonlijk account van de klant kan ook gebruikt worden om producten aan te kopen in de webshop van De Wassende Maan. Producten die aangekocht worden in de webshop, kunnen afgehaald worden in onze afhaalpunten.

 
ARTIKEL 4: ABONNEMENT EN WEBSHOPBESTELLINGEN

 1. De klant kan zich enkel inschrijven voor een abonnement via het inschrijvingsformulier op de website van De Wassende Maan.
 2. Bij inschrijving op een abonnement voor een biobox of plukbox aanvaardt de klant de algemene voorwaarden en ondertekent hij een mandaat zodat de betaling kan uitgevoerd worden via domiciliëring.
 3. Op donderdagavond of vrijdag ontvangt de abonnee de samenstelling van de bioboxen voor de komende week via een nieuwsbrief via e-mail. Deze samenstelling is steeds onder voorbehoud, aangezien bij verse producten de levering niet steeds gegarandeerd kan worden. In deze nieuwsbrief wordt ook belangrijke informatie gedeeld over eventuele wijzigingen in de afhalingen/afhaalpunten. 
 4. Via mail ontvangt de abonnee regelmatig een uitgelichte selectie van het assortiment producten dat bijbesteld kan worden via de webshop, volgens de geldende bestelmodaliteiten van deze webshop. Abonnees kunnen alle producten bestellen, behalve wanneer op de webshop expliciet wordt vermeld dat in het gekozen afhaalpunt geen webshopbestellingen of bepaalde producten kunnen worden afgehaald.
 5. De abonnee kan bij het afrekenen van een webshopbestelling kiezen om zijn bestelling toe te voegen aan zijn domiciliëringsopdracht of om deze meteen te betalen via online banking. 
 6. Mocht de levering van (een gedeelte van) de webshopbestelling wegens overmacht niet kunnen doorgaan, zal De Wassende Maan het overeenkomstige bedrag van (het gedeelte van) de webshopbestelling compenseren.

 

ARTIKEL 5: DE LEVERING EN AFHALING

 1. De bioboxen en webshopbestellingen van De Wassende Maan worden geleverd in één van onze afhaalpunten, naar keuze van de klant. De actuele afhaalpunten kunnen geraadpleegd worden op: https://www.dewassendemaan.be/biobox/afhaalpunten
 2. Bioboxen worden het hele jaar door geleverd, met uitzondering van de winterstop tijdens de 2 weken van de kerstvakantie (schoolvakantie). Het engagement als abonnee met maandelijkse betalingen is heel waardevol voor De Wassende Maan. Door die formule is een zekere afzet met eerlijke prijzen en duurzame inkomsten mogelijk. Daarom loopt de domiciliëring door tijdens deze stopweken. Om de gemiste boxen van die twee weken te compenseren, ontvangt de abonnee webshoptegoed ter waarde van de gemiste boxen, dat vrij kan gespendeerd worden voor aankopen naar keuze in de webshop. Dit tegoed blijft geldig zolang het abonnement loopt.
 3. Abonnees kunnen hun abonnement pauzeren vanaf 6 weken. Neem hiervoor contact op met de klantendienst via 09/386 98 79 of biobox@dewassendemaan.be. Indien de abonnee minder dan 6 weken annuleert, is pauzeren niet mogelijk. Dan kan de abonnee via zijn account zelf de levering van de biobox(en) verschuiven, de waarde van zijn box(en) schenken aan het goede doel of annuleren met omzetting van de waarde van de box(en) in webshoptegoed.
 4. De klant kiest bij aanvang van zijn abonnement een vast afhaalpunt. Hij kan zijn biobox(en) afhalen in zijn vast afhaalpunt tijdens de afhaaluren zoals die voorzien zijn. De afhaalmomenten en -uren verschillen per afhaalpunt. De klant dient ervoor te zorgen dat hij de biobox(en) en/of webshopbestelling kan afhalen tijdens het afhaalmoment.
 5. De klant kan tot 10 kalenderdagen voorafgaand aan de levering, het afhaalpunt wijzigen voor die levering. Dit gebeurt via een verschuiving van de levering, in te voeren op zijn persoonlijk account via de website van De Wassende Maan.
 6. De klant verbindt zich ertoe de biobox(en) af te halen tijdens de vastgestelde afhaaluren. Na de afhaaluren wordt het afhaalpunt gesloten en kan er alleen nog telefonisch contact worden opgenomen met de beheerder van het afhaalpunt.
 7. De beheerder van het afhaalpunt heeft geen verplichting om de klanten buiten de afhaaluren te bedienen. Indien de klant verhinderd is, verbindt hij zich ertoe iemand anders te vragen zijn biobox af te halen. Indien dit niet mogelijk is, zal de klant contact opnemen met de beheerder van het afhaalpunt vóór het sluitingsuur om een andere regeling te treffen. De klant mag de beheerder van het afhaalpunt enkel telefonisch contacteren tussen 9u ’s morgens en 20u ’s avonds of per e-mail. Telefoonnummers en/of e-mailadressen van de afhaalpunten zijn beschikbaar op het account van de klant en op de website van De Wassende Maan.
 8. Indien de klant de biobox(en) niet heeft afgehaald en de beheerder niet heeft verwittigd, mag de beheerder zelf beslissen wat hij met de niet afgehaalde biobox(en) doet.
 9. Bioboxen of webshopbestellingen die laattijdig of niet worden afgehaald door de klant, worden niet terugbetaald.
 10. De klant verbindt zich ertoe de privacy van de beheerder van het afhaalpunt te respecteren. De beheerder is enkel en alleen het aanspreekpunt voor praktische afspraken i.v.m. het afhaalpunt. Voor alle andere vragen kan de klant terecht bij De Wassende Maan via biobox@dewassendemaan.be of telefonisch op het nummer 09 386 98 79.
 11. Nieuwe klanten melden zich bij hun eerste afhaling steeds aan bij de beheerder teneinde kennis te maken.
 12. Bioboxen en webshopbestellingen worden steeds geleverd in plastic boxen, die eigendom zijn van De Wassende Maan. Deze boxen blijven dan ook steeds in het afhaalpunt staan. De klant wordt hier bij inschrijving van op de hoogte gebracht en wordt dus geacht hiervan op de hoogte te zijn. Bestellingen die geleverd worden in papieren zakken (bijv. compensaties of fruit) en netzakken (bijv. aardappelen) mogen in hun verpakking meegenomen worden.
 13. Klanten die de papieren zakken zelf niet hergebruiken, mogen die (gladgestreken) in de lege bakken in het afhaalpunt achterlaten. De netzakken van de aardappelen zijn dichtgebonden met een knoopje. Je kan ze makkelijk met de hand openmaken, een schaar is niet nodig. De chauffeur neemt deze terug mee en De Wassende Maan gebruikt ze graag opnieuw.
 14. De Wassende Maan voorziet wekelijks een afhaallijst in het afhaalpunt. Deze lijst omvat een gedetailleerd overzicht van de geleverde bioboxen en webshopbestellingen. De klant vinkt bij afhaling zijn biobox en/of webshopbestelling af op de afhaallijst. Indien de naam van de klant niet voorkomt op de afhaallijst, heeft hij geen recht op een biobox en kan hij contact opnemen met De Wassende Maan via biobox@dewassendemaan.be of telefonisch op het nummer 09 386 98 79.
 15. Indien de klant zijn biobox niet in het afhaalpunt vindt, neemt hij geen ander soort biobox mee, maar kan hij contact opnemen met de beheerder van het afhaalpunt of met De Wassende Maan via biobox@dewassendemaan.be of telefonisch op het nummer 09 386 98 79.

 

ARTIKEL 6: PRIJS EN BETALING

 1. De prijzen van zowel de abonnementen als de producten op de webshop zijn inclusief BTW en levering in het afhaalpunt, tenzij anders vermeld. De actuele prijzen kunnen steeds geraadpleegd worden op de website van De Wassende Maan.
 2. Voor de betaling kan de klant enkel gebruik maken van de overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.
 3. De betaling van de abonnementen gebeurt steeds via domiciliëring. Hiervoor verleent de klant een mandaat aan De Wassende Maan CV. Dit mandaat kan ten allen tijde door de klant worden opgezegd.
 4. De mandaatreferte en de bankgegevens van de klant worden steeds verwerkt volgens de reglementen van de Europese domiciliëring (SEPA).
 5. De betaling van abonnementen via SEPA verloopt als volgt: de eerste werkdag na de 3de van elke maand wordt de afrekening van de te leveren bioboxen van die maand aangeboden aan de bank van de klant.
 6. Mocht de klant een betaling via domiciliëring betwisten, dient hij contact op te nemen met De Wassende Maan. Wordt de betaling hierna nog betwist, kan de klant zich binnen 8 weken volgend op de betaling wenden tot de bank waarbij het mandaat werd afgesloten.
 7. Indien een inning van betaling via domiciliëring niet kan uitgevoerd worden, wordt deze 4 werkdagen nadien opnieuw aangeboden aan de bank waarbij de klant het mandaat heeft afgesloten.
 8. Als De Wassende Maan gedurende 30 dagen geen betaling van de klant ontvangt, kan De Wassende Maan zonder toestemming van de klant, het abonnement stopzetten.
 9. Het stopzetten van de domiciliëringsopdracht door de klant houdt geenszins de stopzetting in van het abonnement. Dit gebeurt overeenkomstig de bepalingen in artikel 9.
 10. Het totaalbedrag van de maandelijkse inning bedraagt het aantal abonnementsweken van de komende maand maal de bioboxprijs. Indien bij het afrekenen van eventuele webshopbestelling(en) als betaalmethode werd gekozen voor domiciliëring, wordt het bedrag van geplaatste webshopbestelling(en) gedurende de afgelopen maand  toegevoegd aan het bedrag van de inning.
 11. Indien De Wassende Maan de prijzen van zijn abonnementen aanpast, wordt de klant hier ten minste 30 dagen op voorhand van op de hoogte gesteld, zodat de klant bij bezwaar de overeenkomst kan beëindigen. Indien de klant zijn abonnement niet beëindigt en dus verder gebruik maakt van de producten en diensten van De Wassende Maan, aanvaardt de klant de nieuwe prijzen.
 12. De klant dient ervoor te zorgen dat de bankgegevens en andere informatie met betrekking tot het gekozen betaalmiddel correct en actueel zijn.

 

ARTIKEL 7: ANNULERINGEN

 1. De klant kan de levering van zijn biobox tijdelijk annuleren. Dit kan tot en met 10 kalenderdagen voorafgaand aan de te annuleren levering via zijn persoonlijk account van De Wassende Maan. Hierbij kan hij steeds kiezen uit volgende opties: (a) De waarde van zijn biobox omzetten in webshoptegoed (zie artikel 8); (b) De waarde van zijn biobox schenken aan een goed doel. De Wassende Maan kan hierdoor op regelmatige basis groenten schenken aan sociale organisaties, (c) De levering verplaatsen naar een ander afhaalpunt of afhaalmoment. Indien de klant in een ander afhaalpunt zijn biobox wenst af te halen, kan hij de afhaalpunten met bijhorende afhaalmomenten raadplegen op https://www.dewassendemaan.be/biobox/afhaalpunten. Bij verschuivingen respecteert de abonnee het afhaalmoment van het gekozen afhaalpunt. 
 2. Abonnees kunnen hun abonnement pauzeren vanaf 6 weken. Neem hiervoor contact op met de klantendienst via 09/386 98 79 of biobox@dewassendemaan.be. Indien de abonnee minder dan 6 weken annuleert, is pauzeren niet mogelijk. Dan kan de abonnee via zijn account zelf de levering van de biobox(en) verschuiven, de waarde van zijn box(en) schenken aan het goede doel of de levering annuleren met omzetting van de waarde van de box(en) in webshoptegoed.
 3. Indien de klant onaangekondigd zijn biobox niet afhaalt of laattijdig annuleert, is geen enkele vorm van compensatie mogelijk.

 

ARTIKEL 8: TEGOED OP DE WEBSHOP

 1. Het saldo van het webshoptegoed kan ten allen tijde online geraadpleegd worden in de klantenaccount.
 2. Webshoptegoed kan enkel gebruikt worden om producten aan te kopen op de webshop van De Wassende Maan. 
 3. Klanten die geabonneerd zijn op een biobox van De Wassende Maan kunnen hun webshoptegoed gebruiken voor het volledige aanbod, behalve wanneer op de webshop expliciet wordt vermeld dat in het afhaalpunt geen webshopbestellingen of bepaalde producten kunnen worden afgehaald.

 

ARTIKEL 9: DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

 1. Deze overeenkomst is van onbepaalde duur. De klant kan zijn abonnement enkel stopzetten op het einde van elke maand. 
 2. Ten laatste 10 kalenderdagen vóór het einde van de maand kan de klant zijn abonnement stopzetten door De Wassende Maan te verwittigen via mail naar biobox@dewassendemaan.be. De klant verwittigt De Wassende Maan indien hij zijn mandaat wil annuleren. Hierbij dient hij rekening te houden met eventuele webshopbestellingen die pas de volgende maand worden afgerekend.
 3. Resterend webshoptegoed van De Wassende Maan kan verbruikt worden tot 90 dagen na de laatste levering van de klant zijn biobox.

 

ARTIKEL 10: KLACHTENBELEID

 1. Kwaliteit dragen wij bij De Wassende Maan hoog in het vaandel. We doen er dan ook alles aan om klachten te voorkomen. Heeft de klant toch een klacht over zijn levering, vernemen wij dit graag en kan hij zich steeds wenden tot onze klantendienst: biobox@dewassendemaan.be of telefonisch op 09 386 98 79. Naargelang de aard van de opmerking zal De Wassende Maan een zo goed mogelijke regeling treffen.

 

ARTIKEL 11: WETTELIJK HERROEPINGSRECHT

 1. Bij niet snel bederfbare producten heeft de klant het recht om beroep te doen op zijn herroepingsrecht, dit binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product. 
 2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, bijvoorbeeld groenten en fruit.
 3. De herroepingstermijn neemt aanvang op de dag van ontvangst van de webshopbestelling. Indien de klant hier beroep op wenst te doen, dient hij/zij dit schriftelijk (per post of per e-mail) mee te delen aan De Wassende Maan. Hiervoor kan de klant het formulier voor herroepingsrecht invullen via https://www.dewassendemaan.be/herroepingsrecht
 4. Om beroep te kunnen doen op het herroepingsrecht, dient de klant het product terug te bezorgen aan De Wassende Maan. Eventuele verzendingskosten voor het terugsturen van het product zijn voor de klant.

 
ARTIKEL 12: PRIVACY

 1. Voor het beheer van abonnementen verwerkt De Wassende Maan persoonsgegevens van klanten. Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in De Wassende Maan. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de privacy van onze klanten te beschermen en zorg te dragen voor de persoonlijke informatie die de klant ons verschaft. Gegevens van de klant worden onder geen enkele omstandigheid doorgegeven aan derden. Om de klant te informeren aangaande wat er met deze gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring. Deze kan geraadpleegd worden via https://www.dewassendemaan.be/privacyverklaring-de-wassende-maan-cv.