BOERDERIJBRIEF

BOERIN CIES

Dames en Heren, (aan jullie deze brief)
Prei en Aardperen, (jullie laten we binnenkort voor lief)
Boeren en Boerinnen, (ik spreek in jullie naam)
‘t Planten en zaaien kan beginnen! (met klein en groot alaam)

Wat keken we uit naar "week 8"! Dé week waarin de eerste planting zou toekomen, die een veelbelovend teeltjaar in gang zou zetten. 

Deze achtste week van het jaar 2023 is nu net achter de rug en we kunnen er tevreden op terugkijken. De eerste spinazie, postelein, andijvie, raapjes, pijpajuin en veldsla gingen met man en macht de grond in. Ook de eerste wortels en radijsjes worden binnenkort gezaaid. Wat een plezier om al dat jonge groen weer door je handen te kunnen laten gaan! Daarnaast zitten we ook nog steeds volop in de verwerking van de winterteelten: er werd prei geoogst en gekuist, aardperen geoogst en gespoeld, knolselder en witte kool uit onze bewaarfrigo gesleurd en aardappelen gesorteerd.

We zijn “achter de schermen” natuurlijk al veel langer bezig om deze eerste planting vlot te laten verlopen. Deze winter zaten ik en de andere boeren geregeld samen om het teeltplan van het vorige jaar te evalueren, een nieuwe versie op te stellen, feedback op te nemen van onze klanten uit winkel en biobox. Daarover kon je meer lezen in Florence haar boerderijbrief. De zaden werden geïnventariseerd, het plantgoed besteld, de bedden om op te planten of te zaaien klaargelegd, machines afgesteld, het weer werd in het oog gehouden, doeken tegen de kou en het ongedierte werden opgevist... Bedrijvigheid alom!

Eén van onze tunnelserres heeft nog steeds geen plastic dekzeil sinds de voorjaarsstorm van 2022 omdat de reconstructie van de metalen bogen nog maar net voltooid is. We hopen komende week deze redelijk spannende klus te klaren. Hopelijk zijn de windgoden met ons en kunnen we de plastic veilig over de bogen trekken. Het moet immers perfect windstil zijn, anders vliegt het tientallen meters lange zeil weg. Om het risico van opkomende wind te verlagen beginnen we al om 6u in de ochtend met man, vrouw, X en macht. Daarna zullen we hopelijk weer op onze twee oren kunnen slapen!

Deze brief lijkt verdacht veel op een verdoken to-do lijst en dat is misschien het ook een beetje. Ik kan er nog wel wat paragrafen over doorgaan, maar ik word opgetrommeld om prei te gaan oogsten en sluit bij deze mijn schrijven af.

Op een fantastisch voorjaar!

Cies