Boerderijbrief

BOERDERIJBRIEF: BOER STEFAN

Hallo iedereen,

Jeetje, de winter is in een ruk gepasseerd. Van een ommeslag gesproken: vorige week nog -8°C met een ijskoude noordoostenwind en deze week scheert het kwik de 20°C en worden er terug warmterecords gebroken. De natuur ontwaakt uit haar winterslaap en er komen zowaar lentekriebels opzetten. Het lijkt hier wel het hoge Noorden waar je ook zo’n bruuske overgangen kan hebben. Het doet alvast deugd om nog eens dagen met volop zon te hebben, na een toch wel lange periode die vooral grijs en nat was. En in zo’n weertje aan de slag zijn, is natuurlijk gewoon fijn.

Zo’n ommeslag heeft zich alvast ook in onze tunnels voltrokken. Vorige week werden de winterkippen geslacht, de bedden opgetrokken en klaargelegd. Deze week plantten we de eerste voorjaarsteelten. Wij kijken alvast uit naar al dit frisse groen!

De kippen hebben in de afgelopen 3 maanden tunnel na tunnel opgeruimd en bemest. Naast onkruid en oogstresten konden zij ook genieten van een bijna volledig zelf geteeld voederrantsoen van tarwe, gerst, mais en zonnebloempitten. Scharrelen op de percelen in de buitenlucht zat er dit jaar door de vogelgriep jammer genoeg niet in. Het werd dan maar “blijf in uw kot!” Federale wetten overstijgen ook hier de bio en biodynamische normen. Het deed me allemaal wat denken aan onze eigen situatie met het c-woord. Opgesloten of alleszins een stuk beroofd van vrijheden, onderworpen aan opgelegde regels en wetten, voor allerlei activiteiten tot de digitale wereld verbannen... Hopelijk wordt dit geen nieuw normaal.

Het doet me alleszins beseffen hoe zeer wij als mens gewoon deel uit maken van een groter geheel. Dit zijnde de natuur met haar wetmatigheden, waarbij het leven een voortdurend evolutief gegeven is en wij als soort soms ook door andere levensvormen belaagd en bedreigd worden. Meer moeten we er misschien ook niet achter zoeken. Dat we onze planeet aan het uitputten zijn en een ontwrichtende invloed hebben op natuurlijke evenwichten, dat staat als een paal boven water. Benieuwd wat deze (en een mogelijk volgende) pandemie ons op dit vlak zal geleerd hebben. Wordt het weer ‘business as usual’ of komen we tot een afbouw van de economische mondialisering en dus een serieuze mind shift? Benieuwd! De toegenomen aandacht die lokale economie en korte keten initiatieven, zoals het onze, hierdoor hebben gekregen is zeker een stap in de goede richting!

Het zijn alvast verwarrende tijden en net daarom is het zo fijn om dagelijks met biodynamische landbouw bezig te zijn. Typerende eigenschappen kan ik omschrijven als: eenvoudig en tegelijkertijd complex, een evenwichtsoefening in de flow van de natuurlijke processen. Fijnstoffelijk. Holistisch en samenhangend. Veerkrachtig en kernachtig. Werken vanuit kringloopgedachte. Verbindend met aarde, zon en kosmos en alles wat zich daartussen afspeelt. Verbindend met mensen in en rondom de boerderij. Lokaal, inclusief en collegiaal. Met bovenal een onvoorwaardelijke zorg voor alle leven op en onder de grond. Een essentieel beroep bij uitstek!

Binnenkort gaan we het bodemleven terug aanspreken en dat gebeurt in de biodynamische landbouw door het verspreiden van het koemestpreparaat (500). Hiervoor wordt koemest (de koe wordt als centraal dier gezien op een biodynamische boerderij) tijdens de wintermaanden in koeienhorens onder de grond bewaard en in het voorjaar terug opgegraven. De inhoud hiervan wordt vervolgens gedurende een uurtje geroerd in een ton en tenslotte gedruppeld over het land. Blijft toch altijd een beetje een hoogdag op een biodynamische boerderij.

Met dit vooruitzicht, wens ik ieder van jullie een deugddoende lentetijd!

Groeten,

Stefan