BOERDERIJBRIEF

BOER STEFAN

Beste lezer,

De eerste boerderijbrief van 2023 baadt zowaar wat in de typische sfeer van een nieuwjaarsbrief met wensen, uitdagingen en dromen...

Allereerst mijn beste wensen voor ‘t komende jaar aan iedereen die De Wassende Maan genegen is! En dat is ondertussen al een heel ruime groep bewuste mensen die ons project willen steunen, hetzij als klant, coöperant, sympathisant en meer en meer ook als vrijwilliger. Op die manier kan elk zijn steentje bijdragen aan een bedrijf dat wil voorzien in kwalitatieve voeding en zorg wil dragen voor de aarde.

Een nieuw jaar, een nieuw seizoen!

Na een verkwikkende Kerstbreak startte het nieuwe jaar met een eerste medewerkersvergadering annex nieuwjaarsdrink. In de glazen serre brachten een aantal mensen van het Kernteam (zie verder) voor de andere collega’s het verhaal achter het strategisch proces dat in de maanden daarvoor tot stand gekomen was. Gedurende zeven bijeenkomsten vonden geanimeerde en interessante gesprekken plaats in een grote groep van medewerkers en een paar leden van de Raad van Bestuur, dit onder de deskundige leiding van een externe coach. Dit werk brengt een strategisch kader aan voor de komende jaren tot 2026, en moet ons in staat stellen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, zowel op commercieel, sociaal als landbouwvlak. Het proces bracht ons tot een heldere doelstelling: “Een bio(-dynamisch) voedselsysteem dat op een duurzame manier producenten en consumenten met elkaar verbindt”. Naast strategische keuzes benoemden we ook de niet-strategieën. Op die manier willen we de focus houden op wat echt belangrijk is.

Het Kernteam bestaat uit zeven medewerkers vanuit winkel, land, biobox, webshop, communicatie en coördinatie en neemt alvast de koe bij de horens. Het team overlegt nu om de 2 weken met als voornaamste taak dit strategisch plan uit te rollen en vorm te geven. 2023 wordt op veel vlakken een serieuze uitdaging!

In een vorige boerderijbrief werd reeds een tip van de sluier opgelicht over de toekomstvisie van de boerderij. Na lang wikken en wegen werd er uiteindelijk beslist om op de verst gelegen percelen in Zulte en Deinze de intensieve groenteteelt stop te zetten wegens de te zware impact op de organisatie. We focussen nu helemaal op de gronden in Astene. Naast de bestaande percelen worden dit jaar de nieuwe aanpalende gronden in gebruik genomen, die nu volop in omschakeling zijn en waar grasklaver nu rust brengt in de bodem. De komende tijd wordt verder gepuzzeld aan een vernieuwd teeltplan waarbij een aantal duidelijke klemtonen komen te liggen zoals afgestemde productie van groenten voor de (eigen) korte ketenkanalen van winkel, biobox en webshop, meer mogelijkheid tot zelfpluk, ruimte voor kleinfruit en een nieuwe serre, het gericht aanwenden van mulching, een aanwezigheid van dieren, plek voor natuurwaarden en biodiversiteit.

Ikzelf ben wel enthousiast om mij verder te verdiepen in het belang of de rol van het dier op de boerderij omdat een gemengd bedrijf voor mij nog steeds het meest ideale beeld is. Ik ben gefascineerd door de wisselwerkingen tussen mens, plant en dier. Interessante artikelen hierover kan je terug vinden in het tijdschrift "Dynamisch Perspectief" editie 2022-2. Ik vind het fantastisch om groenten te kweken maar in de wintermaanden geniet ik er dan weer van om met de kippen aan de slag te gaan en hen van kwetsbare piepkuikentjes te zien uitgroeien tot volwassen hennen en hanen. Het plan is om dit jaar alvast hiermee verder te experimenteren. Naast de winterkippen in de tunnels willen we ook een ronde kippen houden in een mobiele stal, die buiten op de percelen mee kan roteren in de vruchtwisseling. Hier zie ik dan de mogelijkheid om met die kippen afgeoogste groentebedden op te kuisen en ze voor te bereiden voor een volgende teelt.

Verder zouden we via een samenwerking met de collega’s van De Zonnekouter de mogelijkheid hebben om hier gedurende een deel van het jaar een koe met kalf of een paar jonge pinken te laten grazen. Zij maaien reeds een paar jaren onze grasklaverpercelen in Deinze voor hun koeien en hebben er afgelopen herfst ook wat koeien ter plaatse laten grazen. Een paar weken terug hebben wij dan een paar vrachten mest van hun kunnen bekomen die zal dienen als grondstof voor onze compost. Op die manier worden kringlopen gesloten tussen verschillende bedrijven. Dit soort 'koppelbedrijven' vormen een oplossing voor biodynamische bedrijven die zelf weinig of geen dieren hebben.

Volgende week heb ik de kans om voor de eerste keer, samen met een kleine delegatie, vanuit Vlaanderen af te reizen naar het Zwitserse Dornach, dicht bij Bazel. Hier wordt ieder jaar de internationale BD-winterconferentie wordt gehouden in het Goetheanum, hét centrum van de Antroposofie. Deze editie kreeg de titel “Reflections on Agriculture as a Cultural Impulse – Towards the 100th Anniversary of Biodynamics”. Ik heb me alvast ingeschreven voor een aantal workshops over o.a. biodynamische preparaten, bijenhouderij en de klimaatcrisis... Benieuwd wat dit allemaal brengen zal, hopelijk kan ik jullie hier in een volgende boerderijbrief meer over vertellen!


Gegroet,

Stefan