Onze biodynamische boerderij

De Wassende Maan is sinds 1979 een pionier in de biodynamische biologische landbouw. Dat is méér dan alleen bio. Op onze boerderij maken we nooit gebruik van sproeistoffen tegen ziektes of insecten. We gebruiken geen kunstmeststoffen. Meer nog, de bodem op onze boerderij vraagt niet naar die kunstmeststoffen. De basis van ons landbouwsysteem is een rijk bodemleven.

Dankzij een minieme natuurlijke bemesting en een ruime vruchtwisseling stimuleren we dit bodemleven. Door veel en voortdurende afwisseling van groentesoorten (in een cyclus van 7 jaar) wordt voorkomen dat ziekten zich ophopen in de bodem. Wij ploegen de grond ook zelden, de grond wordt los geharkt. Zo zorgen we ervoor dat het dunne bovenste laagje met rijk bodemleven niet in de zuurstofarme ondergrond terecht komt. Die bodemzorg draagt bij aan de levenskracht van de groenten op het land.

We geven de bodem ook rust. Dan laten we de bodem braak liggen, met groenbemesters zoals grasklaver, rogge, wikke e.a. op het land. Deze soorten halen stikstof uit de lucht, via hun wortels en knolletjes komt die vervolgens in de bodem terecht. Zo moeten onze boeren geen kunstmatige stikstof toevoegen.

OP een rijtje

x hectare biodynamische landbouwgrond

Astene | 8 hectare

Boerderij, biowinkel en kantoren met omliggende velden en 5 grote tunnelserres met intensieve tuinbouw van fijne groenten zoals sla, radijs, venkel, tomaat,...

Deinze |  x hectare

Vruchtbare grond aan de Leie waar we mulchmateriaal telen voor onze gronden in Astene

3 vaste boeren

De Wassende Maan kan rekenen op een topteam van 3 gedreven boeren in vaste dienst. Ze worden permanent bijgestaan door seizoensarbeiders, die afwisselend uit een vast team van 20 mensen worden gerecruteerd.