ONZE MISSIE en VISIE

   

  BIODYNAMISCHE BOERDERIJ

  De Wassende Maan is in de eerste plaats een biodynamische boerderij. We zijn sinds 1979 een pionier in de biodynamische landbouw. De boerderijwinkel en het online distributiesysteem voor abonnees vormen de belangrijke verkoopskanalen van de boerderij.

   

  BAND TUSSEN BOER EN KLANT

  De Wassende Maan werkt actief aan een sterke verbindende en mobiliserende band tussen de boerderij en onze klanten & coöperanten. In onze visie is dit wezenlijk voor de leefbaarheid van lokale biologische seizoensgebonden landbouw. Daarom vormt deze verbinding tussen boer en klant een belangrijke leidraad bij de ontwikkeling van onze strategie. We dragen zorg voor een kritische dialoog tussen boer en klant.

   

  AGRO-ECOLOGISCHE LANDBOUW

  De Wassende Maan legt de lat hoog op ecologisch vlak. Wij telen al onze groenten volgens de principes van de biodynamische landbouw, met grote zorg voor een rijk bodemleven. We streven ernaar om een duurzaam bedrijfsbeleid te integreren in alle facetten van het bedrijf.

   

  TOPKWALITEIT

  Wij zijn een specialist in de teelt van biodynamische groenten van topkwaliteit. Groenten zijn het uitgangspunt in onze bedrijfsstrategie. De ‘groenterelatie’ vormt de kern van onze relatie met de klant. In afgeleide vorm willen we deze groenten ook zelf tot verse basisproducten verwerken.

   

  KORTE KETEN

  We brengen onze oogst vers van ons veld direct tot bij de klant, langs verschillende korte keten kanalen. Zo zorgen we voor een faire prijs voor boer en boerderij. De twee belangrijkste verkoopskanalen van de boerderij zijn de biobox en de biowinkel. Zij hebben uitdrukkelijk tot opdracht om het verkoopsvolume van groenten van eigen boerderijkweek te maximaliseren. Binnen deze korte keten willen we op korte termijn met innoverende formules naar voor komen.

   

  SAMENWERKEN

  In de Gentse stadsregio wil De Wassende Maan duurzame voedselproductie en -consumptie naar een hoger niveau tillen. Daarvoor willen we actief samenwerken met collegaboeren en partners. We nemen actief en constructief deel aan alle debatten die hierover gevoerd worden.

   

  DUURZAME SAMENLEVING

  In deze stadsregio willen wij onze bijdrage leveren om elke inwoner maximaal toegang te verschaffen tot gezonde duurzame voeding. Daarom leveren we inspanningen om nieuwe groepen te bereiken ondersteunen we inclusieve samenlevingsprojecten

    

   WERKEN MET BEZIELING

   We gaan voor een bedrijf waar mensen graag en met bezieling werken, én verantwoordelijkheid opnemen voor het geheel van het bedrijf. We kiezen voor een vlakke organisatiestructuur met groot ‘ownership’.

    

   DUURZAME BEDRIJFSVOERING

   Ook op financieel vlak hechten we aan een duurzame bedrijfsvoering, en houden we nauwlettend “het onderste lijntje” in de gaten. We streven jaarlijks naar een positief saldo, zodat we medewerkers en leveranciers tijdig kunnen betalen, en ruimte creëren voor nieuwe investeringen.