PRIVACYVERKLARING

DE WASSENDE MAAN CV 

De Wassende Maan (hierna “DWM”) zet zich in voor de bescherming van jouw persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat jouw rechten worden beschermd om je de best mogelijke ervaring met onze diensten te bieden. 

Bescherming van je privacy 

DWM verwerkt persoonsgegevens conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. 

Registratie van persoonsgegevens 

Je kan de website www.dewassendemaan.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over DWM, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen. DWM verwerkt persoonsgegevens enkel indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren of indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken. Alle persoonsgegevens die je aan DWM bezorgt via formulieren op de website, intekening op nieuwsbrief, mail, telefoon,… worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan enkel geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van DWM. DWM geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. DWM verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. 

Toegang tot gegevens 

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan enkele werknemers van DWM. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij garanderen bescherming van jouw persoonsgegevens door contractuele verplichtingen aan alle werknemers en aangestelden. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (o.a. IT). Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd. 

Duur van de verwerking 

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is om de door u gevraagde dienst(en) te leveren. 

Je rechten

Recht op toegang en inzage 

Je hebt het recht de gegevens die DWM over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen om jouw persoonsgegevens uit het bestand van DWM te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 

Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens 

Als je de informatie van DWM niet (meer) wilt ontvangen, kun je je te allen tijde uitschrijven (via de link ‘uitschrijven’ onder elke nieuwsbrief), per telefoon (+32 (0)9 386 82 14) per e-mail (info@dewassendemaan.be) of per brief (De Wassende Maan cv, Beekstraat 35, 9800 Astene-Deinze) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mailadres. Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een bestelbevestiging of belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten. 

Uitoefening van je rechten / indienen van een klacht 

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per telefoon (+32 (0)9 386 82 14), per e-mail (info@dewassendemaan.be) of per brief (De Wassende Maan cv, Beekstraat 35, 9800 Astene-Deinze) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mailadres. Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met DWM, via de bovenstaande contactgegevens. DWM zal alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen. Je hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. 

Sociale media

DWM gebruikt ook sociale media als communicatiekanalen. Sociale media zoals Instagram en Facebook hebben hun eigen privacyverklaringen. Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies. 

Wijzigingen aan deze Verklaring 

Deze verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. 

___________________________

Laatst bijgewerkt: 17/03/2021

De Wassende Maan CV
Beekstraat 35, 9800 Astene-Deinze 
info@dewassendemaan.be 
+32 (0)9 386 82 14 
www.dewassendemaan.be