VZW De Wassende Maan

De coöperatieve vennootschap heeft ook een zusje. In 1999 werd de VZW De Wassende Maan opgericht. Toen wou De Wassende Maan een stuk grond van 1,6 ha naast de boerderij kopen. Enkele sympathisanten hebben toen de VZW De Wassende Maan opgericht om de financiering van deze aankoop rond te krijgen en deze aan de landbouwvennootschap te verhuren. In de statuten van de VZW wordt de teeltgrond exclusief voorbehouden voor de biodynamische landbouw. Op die manier is de grond voor altijd bestemd voor ecologisch verantwoorde voedselproductie.

Onder tussen is de werking van de VZW uitgebreid. Deze groep geëngageerde mensen heeft ook de taak op zich genomen om een educatieve werking rond biodynamische landbouw vorm te geven. Zo wordt De Wassende Maan in staat gesteld om enige tijd vrij te maken voor het onthaal van groepen en voorlichting te geven over onze manier van landbouw. In 2020 zal op initiatief van VZW De Wassende Maan het educatief pad geopend worden: een pad dat zich kronkelt over de hele boerderij, en waarlangs leerrijke panelen staan opgesteld met duiding over de biodynamische landbouw.

De mensen van de VZW steken ook al eens een handje toe bij het groenbeheer op de boerderij. Zo betekenden zij een geweldige steun bij de heropbouw van de grote tunnelserre na de instorting door sneeuwlast in december 2017. En ze betekenen een grote steun voor het bemannen van educatieve stands op markten en beurzen.